Muzyka

Jak podaje Encyklopedia PWN, zróżnicowane etnicznie i kulturowo wyspy Indonezji są jednym z najciekawszych obszarów muzycznych Orientu. Poza starą muzyką autochtoniczną, uprawianą np. na Sumatrze czy Celebesie (pieśni o małym ambitusie, prymitywne instrumenty: bambusowe ksylofony, potrząsane i pocierane), istnieje, głównie na Jawie, wyrafinowana muzyka wokalna o charakterze wirtuozowskim. Zespołowa muzyka indonezyjska, wykonywana przez orkiestry (gamelan), jest wielogłosowa, oparta głównie na heterofonii wariacyjnej i na 5-stopniowych skalach pelog i slendro (5 stopni mniej więcej równych w obrębie oktawy); wykazuje prawidłowość rytmiczną (metrum parzyste — wpływ chiński) oraz ścisłe przestrzeganie norm kompozytorskich (m.in. wzorce tonalno-melodyczne, tzw. patety, zależne od pory dnia i nocy). W muzyce indonezyjskiej są widoczne wpływy indyjskie (Bali), arabskie i ostatnio europejskie.
Muzyka w Indonezji jest starsza niż historyczne zapisy, różne rdzenne plemiona indonezyjskie często włączają do swoich rytuałów pieśni i pieśni, którym towarzyszą instrumenty muzyczne.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.